3D skenēšana

Mēs piedāvājam skenēt objektus, kuru izmēri var būt no 0,5 līdz 5 metriem.

Tie var būt gan atsevišķi objekti, gan objektu atsevišķas daļas. Iespējams skenēt ēku fasādes,automobiļus un dažādus citus objektus, lai pēc tam tos ievietotu trīsdimensiju 3D formātā , piemēram ,tiešsaistē vai 3 D vidē. Skenēšanas precizitāte ļauj pārnest uz trīsdimensiju modeli pat objektu ar nelielu raupjumu un izvirzījumu, kas dod modelim unikālu neatkārtojamu realitāti . Reāli ir gandrīz praktiski neiespējami izstrādāt tādu modeli teorētiski, vai arī, lai to radītu ,ir nepieciešams ieguldīt daudz laika.

Mūsu skeneris spēj modelēt no objekta ne tikai apjomu un formu, bet arī krāsu. Rezultātā , tādā veidā,iegūstam modeli ar tekstūru , kas vēl vairāk pietuvināts realitātei.

Sevišķi kvalitatīvi tiek modelēti cilvēki un dzīvnieki, jo skenējot tiek fiksēta katra apģērba kroka un ķermeņa izliekums,kas praksē izdodas tikai ļoti talantīgam tēlniekam. Ar skenera palīdzību šādu modeli var izveidot pusstundas laikā. Cilvēka ķermeņa modelis pilnā augumā var sasniegt - 2 – 4 miljonus poligonu. Tajā pašā laikā, ar nelielu kvalitātes zudumu,mūsu programma automātiski ļauj samazināt poligonu modelēšanas skaitu pat līdz 20000