Iekārtas

3D skeneris
Asus

3D printeri
Slāņa biezums -20 mikroni
Darba apjoms 260х260х300 mm
Precizitāte- X Y Z: 12.5 / 12.5 / 5 mikrons
Drukāšanas ātrums 30 mm / sek - 300 mm / sek.
Galviņas pārvietošanās 30 mm / sek - 350 mm / sek
Stieples diametrs 2.85 mm
Sprauslas diametrs 0.2-0.4 mm.